People age dating net 2016

Mezheplerinde tekrar yoruma tabi olmas tarikat ad verilen dini oluumlar dourur. Cafer-i Sadk’a kar Mansur, mam Musa-i Kazm’a kar Harun Reid böyle davranmt. Aleviliin amanizm’den, Manilikten, Budizm’den kalan baz özellikleri tadn söylemek abart olmaz. CEVAP: Ahmet Yesevi, Aleviler arasnda; “Piri Türkistan”, “Piri Horasani”, “Doksan Dokuz Bin Gaip Erenlerin Piri” v.s. Ahmet Yesevi yetitirdii dervileri bu düüncelerini inancn yaymas için görevlendirip yakn corafyalara gönderdii biliniyor. Baz kaynaklar ise; Hac Bekta Veli’nin Babai isyan öncesi Anadolu’ya Ahmet Yesevi’nin elçisi, dervii olarak geldii hatta kardei Mente’i bu olayda kaybettiini yazar.